Annons
Livscoachen
7 december 2013

Den Nya Kvinnan. Lucka 7

När du inte alls är kvinnlig

***

Du kanske någon gång har gjort jobb som egentligen inte var ditt, hjälpt till där din hjälp inte var efterfrågad, ställt upp utan att andra bett dig eller tagit över en uppgift för att du kunde göra den bättre?

Allt det här är exempel på att du har agerat utifrån maskulin energi.

Att vara kvinnlig är att tillåta oss att bara vara i stället för att göra, och ofta handlar kvinnlighet om att inte göra: inte försöka tillfredsställa andra, inte försöka ta kontroll över situationen, inte sträva efter att uppnå orimliga krav, inte hålla tillbaka sina känslor.

Det som vi kallar för ”typiskt kvinnligt” har oftast ingenting med kvinnlighet att göra.

Det ”typiskt kvinnliga” är bara beteenden som kvinnor ofta har, men som i själva verket är uttryck antingen för maskulin energi eller för en rädsla att inte vara omtyckt och älskad.

Luckan imorgon: Viljan att vara till lags

Den Nya Kvinnan Adventskalender

Visa alla kommentarer

Måbra rekommenderar